Βιογραφικό Σημείωμα

Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος
Καθηγητής, τ. Διευθυντής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Ε.Κ.Π.Α,

Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Διευθυντής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Διεύθυνση Ιατρείου:
Κ.Παλαμά 31, Χαλάνδρι, 152 32
Τηλ: 210-6833-310
Email: alexandridis6@gmail.com

Σπουδές – Μετεκπαίδευση

 • Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου Αθηνών.
 • Ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, Harbor General Hospital, ΗΠΑ, (UCLA).
 • Πτυχίο Master of Science στην Βιολογία του Στόματος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος  Άντζελες, ΗΠΑ, (UCLA).
 • Διδακτορικό δίπλωμα από την Oδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών με βαθμό Άριστα, Αθήνα.

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • Βοηθός (clinical assistant) στην Κλινική της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής  του  Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, ΗΠΑ, (USC).
 • Επισκέπτης Καθηγητής στην έδρα των Βιοϋλικών,  στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, ΗΠΑ, (UCLA).
 • Έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης στο εργαστήριο Εξακτικής και Ακτινοδιαγνωστικής, της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών.
 • Επισκέπτης Καθηγητής στο εργαστήριο Ακτινολογίας του στόματος, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, ΗΠΑ, (UCLA).
 • Επιμελητής στο εργαστήριο Εξακτικής και Ακτινοδιαγνωστικής, της Oδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών.
 • Λέκτορας στον τομέα παθολογίας και χειρουργικής του στόματος, της Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου Αθηνών.
 • Μόνιμος Λέκτορας στον τομέα παθολογίας και χειρουργικής του στόματος, της Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου Αθηνών.
 • Επίκουρος Καθηγητής γναθοχειρουργικής στον τομέα παθολογίας και χειρουργικής του στόματος, της Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου Αθηνών.
 • Επισκέπτης Καθηγητής στην έδρα των Βιοϋλικών,  στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, ΗΠΑ, (UCLA), ΗΠΑ.
 • Επισκέπτης Καθηγητής στην έδρα των Βιοϋλικών,  στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο λος Άντζελες, ΗΠΑ, (UCLA), ΗΠΑ.
 • Αναπληρωτής Καθηγητής της Κλινικής  Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στον τομέα παθολογίας και χειρουργικής του στόματος, της Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου Αθηνών.
 • Καθηγητής και Διευθυντής της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής  στον τομέα παθολογίας και χειρουργικής του στόματος, της Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου Αθηνών 2004-2014.
 • Διευθυντής της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 2004-2014.
 • Συνεργάτης  Θεραπευτηρίων ” Υγεία” και “Ευγενιδείου”.

Οργανωτική – Διοικητική δραστηριότητα

 • Υπεύθυνος της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Παίδων  «Π & Α Κυριακου»,1993.
 • Διευθυντής της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 2004-2014.
 • Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 2008.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, 2005-2008,2011-2014.
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, 2008-2011.
 • Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Οστεοενσωμάτωσης.
 • Μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών, κατόπιν εξετάσεων, ΗΠA.
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
 • Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών.
 • Μέλος Δ.Σ. τριών Ελληνικών επιστημονικών εταιρειών.

Τιμητικές διακρίσεις

 • Υποτροφία και τιμητικές διακρίσεις από τα Πανεπιστήμια της Καλιφόρνια και Νότιας Καλιφόρνια, ΗΠΑ.
 • Βραβείο κινητής οδοντιατρικής μονάδος από το Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, ΗΠΑ, (USC).
 • Τιμητικός έπαινος για την συμβολή στην Εκπαίδευση και στην Πρόοδο την Οδοντιατρικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο της Nότιας Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, ΗΠΑ, (USC).

Συνέδρια

 • Συμμέτοχη σε περισσότερα από 150 επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια.
 • Διδασκαλία προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και ειδικευόμενων ιατρών.
 • Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 • Περισσότερες από 200 ανακοινώσεις, εισηγήσεις, ομιλίες σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια.

 

Πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος.

 • Ανάπτυξη του Κρανιοπροσωπικού  Συμπλέγματος, Οστική Ανάπλαση.
 • Μεγάλη ερευνητική εμπειρία με περισσότερες από 40 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
 • Πολλές αναφορές στην διεθνή βιβλιογραφία.
 • Συγγραφέας δυο επιστημονικών βιβλίων και συμμέτοχη σε κεφάλαια άλλων επιστημονικών βιβλίων.
 • Κύριος επιβλέπων στην εκπόνηση πολλών διδακτορικών διατρίβων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Επιλεγμένα  Επιστημονικά Δημοσιεύματα.

 

 • Novel mutations of the HRAS gene and absence of hotspot mutations of the    BRAF genes in oral squamous cell carcinoma in a Greek population.

Koumaki D, Kostakis G,Koumaki V, Papadogeorgakis N, Makris M, Katoulis A,

Kamakari S, Koutsodontis G, Perisanidis C, Lambadiari V, Chrysomali E, Stavrianeas N, Alexandridis C, Rigopoulos D.

Oncol Rep. 2012 May;27(5):1555-60.doi: 10.3892/or.2012.1653.Epub 2012 Jan 26. PMID:22294102.

Christopoulos P, Stathopoulos P, Alexandridis C, Shetty V, Caputo A.

Br J Oral Maxillofac Surg. 2011 Dec 27. [Epub ahead of print] PMID:22206717

Vardas E, Stavrou E, Leventis M, Chatzistamou I, Iatrou I, Alexandridis C.

J Craniofac Surg. 2011 Nov;22(6):e44-7. PMID:22134320

Papadogeorgakis N, Goutzanis L, Petsinis V, Alexandridis C.

Oral Maxillofac Surg. 2011 Jan 5. [Epub ahead of print] PMID:21207235

 • A retrospective review of malignant minor salivary gland tumors and a proposed protocol for future care. Papadogeorgakis N, Parara E, Petsinis V, Pappa E, Nikolaidis A, Alexandridis C. Craniomaxillofac Trauma Reconstr, 2011, Mar; 4 (1) : 1-10. PubMed PMID: 22379501; PubMed Central PMCID: PMC3208333.
 • Immunohistochemical evaluation of transforming growth factor (TGF-bl) in   malignant salivary gland tumours. Fotopoulos D, Papadogeorgakis N, Iatrou I, Tseleni S, Sklavounou A, Alexandridis C.  Hellenic Archives of Oral &Maxillofacial Surgery(2011) 1,  1-14.
 • Paediatric  mucoepidermoid carcinoma of the palate Casereport. Papadogeorgakis N, Nikitakis N, Fotopoulos D, Sklavounou A, Alexandridis C.Hellenic Archives of Oral &Maxillofacial Surgery(2011) 1, 27-35.

Kostakis GC, Papadogeorgakis N, Koumaki V, Kamakari S, Koumaki D, Alexandridis C.

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010 May;109(5):e53-8.

PMID:20416519

Kolomvos N, Skouteris CA, Papadogeorgakis N, Sklavounou A, Alexandridis C, Angelopoulos AP.

J Oral Maxillofac Surg. 2010 Oct;68(10):2452-8. Epub 2010 Jul 2.

PMID:20598416.

 • Parapharyngeal space tumors: surgical approaches in a series of 13 cases.
  Papadogeorgakis N, Petsinis V, Goutzanis L, Kostakis G, Alexandridis C. Int J Oral Maxillofac Surg.2010 Mar;39(3):243-50. Epub 2009 Dec 14.PMID:20005672.
 • Parathyroid hormone-related peptide (PTHrP), parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide receptor 1 (PTHR1), and MSX1 protein are expressed in central and peripheral giant cell granulomas of the jaws. Houpis CH, Tosios KI, Papavasileiou D, Christopoulos PG, Koutlas IG, Sklavounou A, Alexandridis C. Oral SurgOral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. Mar;109(3):415-24. Epub 2010 Jan 2010 Jan,PMID: 20060342
 • Central odontogenic fibroma of the mandible: a case report.
  Daskala I, Kalyvas D, Kolokoudias M, Vlachodimitropoulos D, Alexandridis C. J Oral Sci. 2009 Sep;51(3):457-61.PMID: 19776515 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Surgical management of a large median dermoid cyst of the neck causing airway obstruction. A case report.
  Papadogeorgakis N, Kalfarentzos EF, Vourlakou C, Alexandridis C. Oral Maxillofac Surg. 2009 Sep;13(3):181-4.PMID: 19629550 [PubMed – in process]
 • Metastases to supramandibular facial lymph nodes in patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity.
  Petsinis V, Papadogeorgakis N, Evangelou I, Goutzanis L, Pandelidaki E, Alexandridis C. J Oral Maxillofac Surg. 2009 Jul;67(7):1401-8.PMID: 19531409 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Large olfactory neuroblastoma (esthesioneuroblastoma) surgically treated with an Altemir technique modification: a case report. Papadogeorgakis N, Petsinis V, Eleftheriades E, Dimtsas S, Protopappa D, Alexandridis C. Oral Maxillofac Surg. 2009 Sep;13(3):171-5.PMID: 19506925 [PubMed – in process]
 • Branchial cleft cysts in adults. Diagnostic procedures and treatment in a series of 18 cases.
  Papadogeorgakis N, Petsinis V, Parara E, Papaspyrou K, Goutzanis L, Alexandridis C. Oral Maxillofac Surg. 2009 Jun;13(2):79-85.PMID: 19308468 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Bone regeneration using beta-tricalcium phosphate in a calcium sulfate matrix.
  Podaropoulos L, Veis AA, Papadimitriou S, Alexandridis C, Kalyvas D.
  J Oral Implantol. 2009;35(1):28-36.PMID: 19288885 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Vascular fractal dimension and total vascular area in the study of oral cancer.
  Goutzanis LP, Papadogeorgakis N, Pavlopoulos PM, Petsinis V, Plochoras I, Eleftheriadis E, Pantelidaki A, Patsouris E, Alexandridis C.
 • Head Neck. 2009 Mar;31(3):298-307.PMID: 19073004 [PubMed – indexed for MEDLINE]
  Intramuscular myxoma of the masseter muscle. A case report.  Papadogeorgakis N, Petsinis V, Nikitakis N, Goutzanis L, Alexandridis C. Oral Maxillofac Surg. 2009 Mar;13(1):37-40.PMID: 18989712 [PubMed – in process]
 • Use of a porcine dermal collagen graft (Permacol) in parotid surgery.
  Papadogeorgakis N, Petsinis V, Christopoulos P, Mavrovouniotis N, Alexandridis C.
  Br J Oral Maxillofac Surg. 2009 Jul;47(5):378-81. Epub 2008 Oct 28.PMID: 18963286 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Hypoglossal nerve palsy caused by a large vagal paraganglioma: case report.
  Papadogeorgakis N, Petsinis V, Evangelou I, Alexandridis C.
  Br J Oral Maxillofac Surg. 2009 Jan;47(1):69-70. Epub 2008 Aug 12.PMID: 18701197 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Nuclear fractal dimension as a prognostic factor in oral squamous cell carcinoma.
  Goutzanis L, Papadogeorgakis N, Pavlopoulos PM, Katti K, Petsinis V, Plochoras I, Pantelidaki C, Kavantzas N, Patsouris E, Alexandridis C. Oral Oncol. 2008 Apr;44(4):345-53. Epub 2007 Aug 9.PMID: 17692559 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Blow-out fractures in children: six years’ experience.
  Theologie-Lygidakis N, Iatrou I, Alexandridis C. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007 Jun;103(6):757-63. Epub 2006 Dec 5.PMID: 17150383 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Gingival fibromatosis and significant tooth eruption delay in an 11-year-old male: a 30-month follow-up.
  Kavvadia K, Pepelassi E, Alexandridis C, Arkadopoulou A, Polyzois G, Tossios K.
  Int J Paediatr Dent. 2005 Jul;15(4):294-302.PMID: 16011789 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • The use of chin graft in the augmentation of the alveolar ridge E.Tsetsenekou, D.Kalyvas, C.Alexandridis Hellenic Arch Oral and Maxillofac Surg,2004; 5( 2): 86-93
 • Clinical characteristics and therapy of tumors in children E.Kariampa-Stylogianni, E.Parara, S.Sotiriadou, A.Arsenopoulos, C.Alexandridis Hellenic Arch Oral and Maxillofac Surg,2003; 4(2): 130-136
 • Pleomorfic adenoma of the parotid. N.Papadogeorgakis,L.Goutzanis,C. Alexandridis, A.Angelopoulos. Hellenic Arch Oral and Maxillofac Surg,2003; 4(4): 261-266
 • Role of suprahyoid musculature on mandibular morphology and growth orientation in rats.
  Spyropoulos MN, Tsolakis AI, Alexandridis C, Katsavrias E, Dontas I.
  Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002 Oct;122(4):392-400.PMID: 12411885 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Central giant cell granuloma of the mandible. Report of a case and review of the literature. P.Christopoulos,C.Alexandridis,I.D.Diamantis,E.Kakarantza-Angelopoulou Hellenic Arch Oral and Maxillofac Surg, 2002; 3(3): 171-180.
 • Complete dentures for a patient with continuity mandibular defect after tumor resection the neutral zone technique. G.Polyzois, C.Alexandridis, N.Papadogeorgakis, N.Mallios. Hellenic Arch Oral and Maxillofac Surg, 2002; 3(4): 317-321
 • Maxillofacial fractures in children clinicostatistical study. C.Alexandridis, A.P.Angelopoulso, I.D.Diamantis, A.Sklabounos, S. Sotiriadou,Hellenic Arch Oral and Maxillofac Surg 2002; 3(1): 12-20
 • Experimental osteoporosis in rats mandible A.I.Tsolakis, L.Haldy, E.Chrysomali, C.Alexandridis, I.Donta, M.N.Spyropoulou,Stoma 2002.
 • Adenoid odontogenic cyst. (sialoodontogenic cyst).Report of a case and review literature. K.Tosios, K.Alexandridis  I. Diamantis, E.Angelopoulou,OdontostomatologicalL progress, 2001; 55(2): 153-161.
 • Epidermal nevus syndrome with development of a mandibular ameloblastoma.
  Bazopoulou-Kyrkanidou E, Alexandridis C, Tosios KI, Sotiriadou S, Angelopoulos AP.
  Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2000 Jul;90(1):64-70.PMID: 10884637 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Central ossifying-cementifying fibroma. A case report.  C.Alexandridis, E.Angelopoulou, P.Koursoumi, Hellenic Arch Oral and Maxillofac Surg,2000; 1(3): 243-249.
 • The use of the buccal fat pad for reconstruction of oral defects: review of the literature and report of 15 cases.
  Rapidis AD, Alexandridis CA, Eleftheriadis E, Angelopoulos AP.
  J Oral Maxillofac Surg. 2000 Feb;58(2):158-63. PMID: 10670594 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Superior orbital fissure syndrome presentation of two cases. N.Papadogeorgakis, K.Alexandridis, A.Spanou, G.Tzortzis, A.Angelopoulos,Hellenic Arch Oral and Maxillofac Surg, 2000; 15: 27-30
 • Biodegradable plates in oral and maxillofacial surgery in children. Preliminary report. Iatrou I., Theologie-Lygidakis N., Tzerbos F., Alexandridis K.:  Proceedings of the XVIII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo facial Surgery.  Barcelona
 • Load transfer characteristis of a serrated ted wide body implant. C.Alexandridis, K.Carson, A.Panagiotopoulou, A.Caputo,Presented in part at the 77th general session of the IADR, Vancouver, Canada, March, 1999.
 • Small titanium plate osteosynthesis in mandibular fractures in children. Iatrou I., Alexandridis K., Theologie-Lydidakis N., Angelopoulos A. J Cranio-Maxillofac Surg, 2000;28:82
 • Lymfoma of the palate a case report. O.Nikolatou-Galiti, A.Machera, S.Anagnostopoulou, C.Alexandridis, C.Lagios,Odontostomatol Proodos ,1995; 49(3); 187-192
 • Functional stress modification after high condylectomy surgery.
  Alexandridis C, Caputo AA, Eliades GC.
  J Oral Rehabil. 1991 Jul;18(4):317-26.PMID: 1890533 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • The Healing of tongue incisional wounds in diabetic rats Fragiskos, C. Alexandridis, N. Vagenas, M. Kolokoudias, E. Kakarantza-Angelopoulos,Abstract  J. Dent. Res. 1989; 68: 228.
 • Epoulis. E.Stefanou, C.Alexandridis, S.I.Papanikolaou,Odontostomatol Proodos,,46: 93-97, 1992
 • Healing of extractions in diabetic rats. F.Fragiskos, C.Alexandridis, N.Vagenas, M.Kolokoudias, O.Nikolatou, G.Masoulas,Odontostomatol Proodos,1992; 46: 83-92
 • Treatment of twin teeth. C.Alexandridis, Z.Sei, D.Karamaliki I,Odontostomatol Proodos 1993; 47(2):  91-95
 • Dental anomalies in localized odontodyspasia.Alexandridis,E.Kakarantza-Angelopoulou,F.Fragiskos. Odontostomatol Proodos , 1993; 47: 227-231.
 • A new endodontic stabilizer implant device.
  Fragiskos F, Alexandridis C, Caputo AA, Habaki S.
  J Prosthet Dent. 1991 Mar;65(3):427-30.PMID: 2056464 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Stresess generated by IMZ and Screw-Vent implants.F.Fragiskos, C.Alexandridis, G.Papadopoulos,Odontostomatol Proodos,1997; 51(1): 48-54
 • [Injuries of the inferior mandibular nerve. Report of 4 cases]
  Gritzalis P, Alexandridis C, Stefanou E.
  Stomatologia (Athenai). 1988 May-Jun;45(3):169-76. Greek, Modern. PMID: 3274006 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • [Cleidocranial dysostosis. A case report]
  Kalyvas D, Kakarantza E, Alexandridis C, Angelopoulos AP.
  Odontostomatol Proodos. 1987 Aug;41(4):253-8. Greek, Modern. PMID: 3143970 [PubMed – indexed for MEDLINE
 • [Garré’s osteomyelitis. Review of the literature and report of a case]
  Alexandridis C, Kakarantza E, Angelopoulos AP, Kalyvas D. Odontostomatol Proodos. 1986 Oct;40(5):281-6. Review. Greek, Modern. PMID: 3131706 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Squamous cell carcinoma of the lower lip. II. Diagnosis and surgical treatment Angelopoulos AP, Kakarantza E, Kalyvas D, Alexandridis K, Odontostomatol Proodos. 1986 Aug;40(4):179-88. Greek, Modern. PMID: 3095750 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Sqamous cell carcinoma of the lower lip.Epidemiology, causes, clinical and histopathological appearance. A.P.Angelopoulso, E.Kakarantza, D, Kalyvas,C.Alexandridis,Odontostomatol Proodos, 1986; 40: 119-126.
 • Peripheral Chondrosarcoma Of The Maxilla A.P. Angelopoulos, C. Alexandridis, E. Kakarantza,Oral and Maxillofacial Surgery. Proceedings from the 8th International Conference Quintessence, 369-375, 1984.
 • [Central giant cell granuloma of the mandible. Report of an unusual case] Kakarantza E, Angelopoulos AP, Kalyvas D, Alexandridis C.
  Odontostomatol Proodos. 1985 Nov-Dec;39(6):435-40. Greek, Modern. PMID: 3939476 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • An Unusual Case Of Osteomyelitis In The MandibleP. Angelopoulos, C. Alexandridis, E. Kakarantza, N. Katsikeris  Acta Chirurgiae Maxillo-Facialis Band 9, 1988; p.p. 239-243
 • Distribution of stresses in the human skull.
  Alexandridis C, Caputo AA, Thanos CE.
  J Oral Rehabil. 1985 Nov;12(6):499-507.PMID: 3864968 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • [Intraligamentary anesthesia using a pressure syringe. A clinical study]
  Alexandridis C, Stefanou E.
  Odontostomatol Proodos. 1985 Jul-Aug;39(4):309-14. Greek, Modern. PMID: 3939463 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • [Treatment of dentigerous cysts of jaws in children. Marsupialization or enucleation?]
  Alexandridis C, Angelopoulos AP.
  Odontostomatol Proodos. 1985 Mar-Apr;39(2):97-104. Greek, Modern. PMID: 3939445 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Periodontal ligament changes in patients with progressive systemic sclerosis.
  Alexandridis C, White SC.
  Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1984 Jul;58(1):113-8.PMID: 6589569 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Peripheral  Chondrosarcoma Of The MaxillaP. Angelopoulos, C. Alexandridis, E. Kakarantza Oral and Maxillofacial Surgery. Proceedings from the 8th International Conference Quintessence, 369-375, 1984.
 • [Current concepts in local anesthetics. 3. Systemic complications and their treatment]
  Alexandridis C.
  Odontostomatol Proodos. 1984 Jan-Feb;38(1):29-32. Greek, Modern.PMID: 6433282 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • [Current concepts in local anesthetics. 2. Mode of use–biological properties–dosage]
  Alexandridis C, Papagiannouli E.
  Odontostomatol Proodos. 1983 Sep-Oct;37(5):283-7. Greek, Modern.PMID: 6433273 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • [Basic steps for mucoperiosteal surgical flaps in the oral cavity]
  Stavrou EI, Alexandridis C, Thalassinos G. Hell Stomatol Chron. 1983 Mar-Apr;27(2):21-4. Greek, Modern. PMID: 6590540 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • [Multiple nevoid basal cell carcinoma syndrome. Report of case]
  Alexandridis C, Kakarantza-Angelopoulou E, Angelopoulos AP.
  Odontostomatol Proodos. 1983 Jan-Feb;37(1):41-7. Greek, Modern.PMID: 6433254 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • [Periodontal ligament anesthesia with pressure syringe]
  Alexandridis C.  Odontostomatol Proodos. 1982 Sep-Oct;36(5):233-4. Greek, Modern. PMID: 6820971 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Distribution of stress patterns in the human zygomatic arch and bone.
  Alexandridis C, Thanos CE, Caputo AA.
  J Oral Rehabil. 1981 Nov;8(6):495-505.PMID: 6947081 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • [The radiographic control in the mouth of children]
  Alexandridis C, Papagiannouli E, Stefanou E.
  Odontostomatol Proodos. 1981 Nov-Dec;35(6):257-64. Greek, Modern. PMID: 6817246 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Effects of experimental unilateral condylectomy followed by altered mandibular function on the maxilla and zygoma.
  Spyropoulos MN, Tsolakis AI, Katsavrias E, Alexandridis K.
  Eur J Orthod. 1997 Apr;19(2):205-10.PMID: 9183070 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Effects of altered mandibular function on mandibular growth after condylectomy.
  Tsolakis AI, Spyropoulos MN, Katsavrias E, Alexandridis K.
  Eur J Orthod. 1997 Feb;19(1):9-19.PMID: 9071041 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • [Squamous cell carcinoma of the lower lip. II. Diagnosis and surgical treatment]
  Angelopoulos AP, Kakarantza E, Kalyvas D, Alexandridis K.
  Odontostomatol Proodos. 1986 Aug;40(4):179-88. Greek, Modern. PMID: 3095750 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • [The odontomas of the jaws. Review of the literature and report of 4 cases]  Kakarantza E, Alexandrides K, Angelopoulos AP. Odontostomatol Proodos. 1984 Jul-Aug;38(4):195-201. Greek, Modern. PMID: 6443406 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Biodegradable plates on Oral and Maxillofacial Surgery in children. Preliminary report Iatrou I., Theologie-Lygidakis N., Tzerbos F., Alexandridis K. Medimond SRL Monduzzi Editore International (accepted for publication, 22.08.2006)
 • Dental infectios and their treatment by the dentist.E.Stefanou, C.Alexandridis,Odontiatriki, 1981; 14: 121-128
 • Comparison Of Gravimetric And Linear Methods To Determine Rabbit Eye Volume Alexandridis,G. Sarnat,Opthalmic Research, 1980; 12: 240-243
 • Immunology of bone grafts. C.Alexandridis,Odontiatriki, 1980; 13: 129-134
 • Gunning type splints in facial trauma. C.Alexandridis, D.L. Leake,Odontiatriki, 1979; 12:1 97-200.
 • Bony Trabecular Patterns Of The Zygomatic Arch In Various Mammals  C.Alexandridis,Master of Science in Oral Biology, UCLA, USA.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.