Όγκοι Στοματογναθοπροσωπικής χώρας

Οι όγκοι αυτοί είναι συνήθως αγνώστου αιτιολογίας. Διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Οι καλοήθεις όγκοι συνήθως είναι περιγεγραμμένοι, ευκίνητοι στην ψηλάφηση, έχουν ομαλά ακτινογραφικά όρια, δεν δίνουν μεταστάσεις, αναπτύσσονται βραδέως και πιέζουν χωρίς να διηθούν τους παρακείμενους ιστούς. Οι κακοήθεις όγκοι αντίθετα, είναι στερρώς προσφυόμενοι στην ψηλάφηση, δεν έχουν ομαλά ακτινογραφικά όρια, δίνουν μεταστάσεις, αναπτύσσονται ταχέως και διηθούν τους παρακείμενους ιστούς.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

ΟΓΚΙΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΟΓΚΙΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

ΟΓΚΙΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

ΟΓΚΙΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΣΥΡΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟ

ΣΥΡΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΥΠΕΡΩΑΣΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΥΠΕΡΩΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΥΠΕΡΩΑΣ – ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΑΡΕΙΑΣΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΑΡΕΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΑΡΕΙΑΣ – ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΑΡΕΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΑΤΩ ΧΕΙΛΟΥΣ

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΑΤΩ ΧΕΙΛΟΥΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7

ΟΓΚΟΣ ΠΛΑΓΙΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΓΚΟΥ ΠΛΑΓΙΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥΟ ΑΦΑΙΡΕΘΗΣ ΟΓΚΟΣ

ΟΓΚΟΣ ΠΛΑΓΙΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ – Ο ΑΦΑΙΡΕΘΗΣ ΟΓΚΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8

DSC06072 PRE OPPAROTID TUMOR POST OPIMG_20061127_0109

ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΩΤΙΔΟΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ – ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΩΤΙΔΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ – ΣΙΕΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΩΤΙΔΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.