Τραυματολογία

Ασχολείται κυρίως με τα κατάγματα της γναθοπροσωπικής περιοχής και με την αποκατάσταση τους. Υπάρχουν κατάγματα τόσο της άνω όσο και της κάτω γνάθου. Η αποκατάσταση γίνεται με πλάκες και βίδες οστεοσύνθεσης και συνήθως απαιτείται γενική αναισθησία σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

ΔΙΠΛΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΣΕ ΝΩΔΟ ΑΣΘΕΝΗ -ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΠΛΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΣΕ ΝΩΔΟ ΑΣΘΕΝΗ -ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

 

ΔΙΠΛΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

ΔΙΠΛΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ – ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

 

ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4

ΔΙΠΛΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΣΕ ΝΩΔΟ ΑΣΘΕΝΗ -ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

 

ΔΙΠΛΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΣΕ ΝΩΔΟ ΑΣΘΕΝΗ -ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.