Στοματική Χειρουργική

Η στοματική χειρουργική περιλαμβάνει μικρές επεμβάσεις  στο στόμα όπως π.χ. αφαίρεση εγκλείστων ή μη δοντιών, ακρορριζεκτομές, αφαίρεση ογκιδίων και βιοψία,  αφαίρεση κύστεων, αποκάλυψη εγκλείστων δοντιών, φατνιοπλαστκή, εκτομή χαλινών χείλους και γλώσσης, καθώς και οδοντικά εμφυτεύματα. Οι επεμβάσεις αυτές, ως επί το πλείστον, διενεργούνται με τοπική αναισθησία της περιοχής και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνουν με γενική αναισθησία ή μέθη.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΓΟΜΦΙΟΣ ΜΕ ΡΙΖΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΦΑΤΝΙΑΚΟ ΝΕΥΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΓΟΜΦΙΟΣ ΜΕ ΡΙΖΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΦΑΤΝΙΑΚΟ ΝΕΥΡΟ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΗΜΙΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

ΗΜΙΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑ

ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4

ΚΥΣΤΗ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΓΟΜΦΙΟΣ ΜΕ ΚΥΣΤΗΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΓΟΜΦΙΟΣ ΜΕ ΚΥΣΤΗ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5

ΚΥΣΤΗ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

ΚΥΣΤΗ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6

ΚΥΣΤΗ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΑΙΤΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝDSC02944ΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

ΚΥΣΤΗ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ – ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΑΙΤΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ – ΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣΚΥΣΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣΣΥΡΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ – ΚΥΣΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΣ – ΚΥΣΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ – ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7

ΟΔΟΝΤΟΦΟΡΟΣ ΚΥΣΤΗ - ΕΓΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΝΤΙΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΣΤΗΣ

ΟΔΟΝΤΟΦΟΡΟΣ ΚΥΣΤΗ – ΕΓΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΝΤΙ – ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΣΤΗΣ

ΚΥΣΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ

ΚΥΣΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΚΥΣΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΣΤΟΜΑΤΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΟΜΑΤΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΝΤΙΟΥΣΤΟΜΑΤΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΝΤΙΟΥΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ - ΙΓΜΟΡΙΤΙΣΜΕΤΕΓΧΕΙΤΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΟΜΑΤΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΝΤΙΟΥ-ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ – ΙΓΜΟΡΙΤΙΣ-ΜΕΤΕΓΧΕΙΤΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9 ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9 ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10 ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΙΝΩΜΑ ΠΑΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11 ΟΣΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12 ΚΥΣΤΗ ΤΟΜΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 13 ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΕΡΗΔΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΑΝΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 14 ΗΜΙΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΕΡΗΔΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15 ΑΝΥΨΩΣΗ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΧΕΥΜΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 16 ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published.