Οστικά Ελλείμματα

Τα οστικά ελλείμματα των γνάθων αποκαθίστανται με οστικά μοσχεύματα είτε από τον ίδιο τον ασθενή είτε από άλλους δότες. Υπάρχουν όμως και συνθετικά μοσχεύματα τα οποία είναι απολύτως συμβατά. Το είδος του μοσχεύματος που θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση ενός οστικού ελλείμματος εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης και από το είδος της αποκατάστασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.