Ορθογναθική Χειρουργική

Η ορθογναθική χειρουργική σε συνεργασία με την ορθοδοντική διορθώνει σκελετικές ανωμαλίες της γναθοπροσωπικής χώρας. Οι επεμβάσεις αυτές διενεργούνται με γενική αναισθησία και ως επί το πλείστον γίνονται ενδοστοματικά χωρίς μετεγχειρητικές ουλές στο πρόσωπο. Απαιτείται ιδιαίτερη εξειδίκευση από τον χειρουργό για ένα τέλειο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ.

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΥΠΕΡΩΑΣ

ΣΤΕΝΗ ΥΠΕΡΩΑ

ΣΤΕΝΗ ΥΠΕΡΩΑ

ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΥΠΕΡΩΑΣ

ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΥΠΕΡΩΑΣ

ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΕΡΥΝΣΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΕΡΥΝΣΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ

ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΘΕΙΣΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΘΕΙΣΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΘΕΙΣΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΘΕΙΣΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.