Γναθοπροσωπική Χειρουργική σε Παιδιά

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΓΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙ

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ - Ο ΟΓΚΟΣ ΑΠΩΘΕΙ ΝΕΟΓΙΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΔΟΝΤΙΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ – Ο ΟΓΚΟΣ ΑΠΩΘΕΙ ΝΕΟΓΙΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΔΟΝΤΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΩ ΠΕΤΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΩ ΠΕΤΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ

ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟ

ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟ

Ο ΟΓΚΟΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

5 months post op

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published.